Plac Zwycięstwa 2, lokal 9, budynek D, piętro I,
90-312 Łódź

Sprawy z rewiru

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Widzewa w Łodzi Agnieszka Zalewska informuje, że zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o komornikach sądowych „Rewirem jest obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym działa komornik”. Zgodnie z tą definicją, rewirem Komornika Sądowego Agnieszki Zalewskiej jest obszar właściwości Sądu Rejonowego dla Łodzi - Widzewa w Łodzi. W jego skład wchodzą:

 

Miasto: Łódź

(dzielnice: Łódź Górna, Łódź Widzew oraz gminy: Andrespol, Brójce, Nowosolna)

Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych

 

  1. W sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego,

z wyjątkiem spraw:

1) o egzekucję z nieruchomości;

2) o wydanie nieruchomości;

3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;

4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;

5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

  1. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru.
  2. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

 

Wykaz ulic: